(14/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

USA PATRIOT ACT 2001 Sec 316

הגנה אנטי-טרוריסטית לביטחון

(א) זכות להתמודדות. – בעל נכס המוחרם על פי כל הוראת חוק הנוגע בחילוט נכסים של חשודים במחבלים בינלאומיים, רשאי לערער על החרמה זו על ידי הגשת תביעה באופן הקבוע בתקנון הפדרלי להתנהלות אזרחית. (כללים משלימים לתביעות אדמירליות ותביעות ימיות מסוימות), וטוען כהגנה חיובית כי –

(1) הנכס אינו כפוף לחילוט לפי הוראת חוק כאמור; אוֹ

(2) הוראות הבעלים התמים שבסעיף 983 (ד) לכותרת 18, קוד ארצות הברית, חלות על המקרה.

(ב) עדות. – בבחינת תביעה שהוגשה לפי סעיף זה, רשאי בית משפט לקבל ראיות שאחרת אינן קבילות על פי כללי הראיות הפדרליים, אם בית המשפט קבע כי הראיות מהימנות, וכי עומדות בכללי הראיות הפדרליים עלולות לסכן את האינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ארצות הברית.

(ג) הסברים –

(1) הגנה על זכויות. – הוצאה מן הכלל של הוראות מסוימות של המשפט הפדרלי מהגדרת המונח “חוק חילוט אזרחי” בסעיף 983 (i) של כותרת 18, קוד ארצות הברית, אין בה בכדי לשלול מבעל רכוש הזכות לערער על החרמת נכסים של חשודים במחבלים בינלאומיים תחת -(א) תת-סעיף (א) לסעיף זה;

(ב) החוקה; אוֹ

(ג) פרק משנה II של פרק 5 של כותרת 5, קוד ארצות הברית (הידוע בכינויו “חוק ההליכים המנהליים”).

(2) סעיף חיסכון. – שום דבר בסעיף זה לא יגביל או ישפיע בכל דרך על כל סעד אחר שעשוי להיות זמין לבעל נכס לפי סעיף 983 לכותרת 18, קוד ארצות הברית, או כל הוראת חוק אחרת.

הגנה אנטי-טרוריסטית לביטחון

(א) זכות להתמודדות. - בעל נכס המוחרם על פי כל הוראת חוק הנוגע בחילוט נכסים של חשודים במחבלים בינלאומיים, רשאי לערער על החרמה זו על ידי הגשת תביעה באופן הקבוע בתקנון הפדרלי להתנהלות אזרחית. (כללים משלימים לתביעות אדמירליות ותביעות ימיות מסוימות), וטוען כהגנה חיובית כי -

(1) הנכס אינו כפוף לחילוט לפי הוראת חוק כאמור; אוֹ

(2) הוראות הבעלים התמים שבסעיף 983 (ד) לכותרת 18, קוד ארצות הברית, חלות על המקרה.

(ב) עדות. - בבחינת תביעה שהוגשה לפי סעיף זה, רשאי בית משפט לקבל ראיות שאחרת אינן קבילות על פי כללי הראיות הפדרליים, אם בית המשפט קבע כי הראיות מהימנות, וכי עומדות בכללי הראיות הפדרליים עלולות לסכן את האינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ארצות הברית.

(ג) הסברים -

(1) הגנה על זכויות. – הוצאה מן הכלל של הוראות מסוימות של המשפט הפדרלי מהגדרת המונח "חוק חילוט אזרחי" בסעיף 983 (i) של כותרת 18, קוד ארצות הברית, אין בה בכדי לשלול מבעל רכוש הזכות לערער על החרמת נכסים של חשודים במחבלים בינלאומיים תחת -(א) תת-סעיף (א) לסעיף זה;

(ב) החוקה; אוֹ

(ג) פרק משנה II של פרק 5 של כותרת 5, קוד ארצות הברית (הידוע בכינויו "חוק ההליכים המנהליים").

(2) סעיף חיסכון. - שום דבר בסעיף זה לא יגביל או ישפיע בכל דרך על כל סעד אחר שעשוי להיות זמין לבעל נכס לפי סעיף 983 לכותרת 18, קוד ארצות הברית, או כל הוראת חוק אחרת.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.