(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

רשימת כל החומרים בקטגוריה:

מאמרים אקדמיים בחוק ומשפט

עבודה אקדמית חפש לפי מילת מפתח בעברית.
תרגום/סיכום מאמר חפש לפי שם המאמר באנגלית או מילת מפתח בעברית.

בחר קטגוריות לחיפוש
עבודות סמינריון מוכנות
מאמרים מתורגמים לעברית

ארגון המפלגות –

סיכום פרק (6) מתוך הרפובליקה הישראלית השנייה: פוליטיקה ומשטר לקראת המאה ה-21 אשר אריאן המפלגה היא הבמה עבור פוליטיקאים השואפים להגיע לעמדות כוח במדינה. שלא כמו קבוצת לחץ, המפלגה היא גוף פוליטי שהתארגן לטובת צבירת כוח ומילוי תפקידים במסגרת פוליטית נתונה. לאחרונה, המפלגות החלו לקיים בחירות מקדימות (פריימריס) בהן חברי המפלגה מצביעים על הרכב הרשימה. הבחירות הן למעשה תחרות בין מפלגות, אך זו תחרות מבוקרת התורמת לריסון העוינות ומדגישה יעדים ואידאלים משותפים. למרות המראה הרב-מפלגתי של המערכת הפוליטית בישראל, יש לקחת בחשבון את התחרותיות של המערכת ואת חילופי השלטון בין המפלגות. עד 1977 ישראל נראית כמערכת של מפלגה דומיננטית, בה מפלגה נחשבת למזוהה עם התקופה. השלטון הדומיננטי של מפא”י והעבודה נידון לקיצו כאשר מנהיגי העבודה עצמם השתכנעו בדומיננטיות התמידית של המפלגה. לאחר חילופי השלטון, השאלה עלתה בנוגע לשאיפות הליכוד להפוך עצמו למפלגה הדומיננטית. למרות תנאים טובים, הליכוד לא הצליח להתעלות למעמד של מפלגה דומיננטית. העלייה המחודשת של העבודה עם רבין ב1992 יצרו מצב של תחרותיות, במקום דומיננטיות, בין שתי המפלגות הגדולות, לאחר המהפך של 1977 (ב”רפובליקה השנייה”). אין צורה אידאלית לארגון מפלגה, וצורות הארגון אינן סטטיות: הארגון של המפלגה מתאים עצמו לתנאים קיימים ומשקף אינטרסים צרכים ומניעים. מבנה מפלגת ההמונים הייתה הצורה המצליחה בתולדות ישראל, וממנה יצאו המפלגות ששלטו ביישוב בין שנות ה30 ועד סוף שנות ה70. היחידה הארגונית של מפלגת ההמון היא הסניף, ומעמד הפועלים הוא המוקד העיקרי של המאמץ הארגוני. הפעילות הנרחבת בסניפים הובילה להרחבת המנגנון הבירוקרטי, נוצרו משרות רבות יותר, והתפתחו תחומי הפעילות השונים. ניתן לראות בישראל גם סממנים לצורת מפלגות קנאים. זוהי מפלגה בה נדרשת מהחבר

קרא עוד »

המפלגות הפוליטיות –

סיכום פרק (5) מתוך הרפובליקה הישראלית השנייה: פוליטיקה ומשטר לקראת המאה ה-21 אשר אריאן ההתפלגות הבסיסית של המפלגות בישראל נכון ל1996: בין הליכוד והעבודה, אבני הבניין העיקריות של המערכת. ישנן שתי תקופות עיקריות בפוליטיקה הישראלית: דומיננטיות העבודה עד 1977, ותחרותיות והתמודדות בין 1981 ל 1996. פריצות דרך במדיניות נעשו לאחר שגדל הפער בין שתי המפלגות הגדולות. מפלגה גדולה יכולה לשנות מדיניות בגלל החולשה של המפלגה שנייה בגודלה. המערך הגיע לשיאו ב1969. ב1981 המרוץ בין הליכוד למערך היה צמוד מאוד. אמנם בהשוואת הבחירות של 1984 ו1996 מוכרחים להגיע למסקנה שהמערך הוא מפלגה שוקעת.  ב1992 העבודה חזרה לשלטון ואפשרה לרבין לחתום על הסכם אוסלו עם אש”ף, שהתאפשרה בגלל ירידתו של הליכוד. ב1996 הצטרפו לליכוד גשר וצומת. ב1986 הקימו רפ”י, מפא”י ואחדות העבודה את מפלגת העבודה, ויחד עם מפ”ם ב1969 העבודה הקימה את המערך. בו זמנית הקימו חירות והליברלים הימניות גוש מרכז ב1965 שהורחב ב1973 לליכוד בלחצו של אריאל שרון. השאלה המובילה את הפוליטיקה הישראלית היא שאלת הלגיטימיות: בתחילת הדרך, חירות ביקשה לגיטימיות אל מול מפא”י, כעת השאלה היא האם המפלגות הדתיות והחילוניות יוכלו לגבש תפיסה משותפת לגבי הלגיטימיות של האופי היהודי והדמוקרטי של ישראל. המערך הייתה קיימת בין 1969 ו1984. המערך הקים את ההסתדרות, קופת חולים, הקיבוץ והמושב. התזוזה של אנשי המערך, שלימים הפך לעבודה, למפלגות הימין מאפיינת את הפוליטיקה הישראלית, ובעיקר לליכוד. הליכוד הוא תערובת של מספר מפלגות: ראשית, תנועת חירות הליברלית, שהוקמה ב1948 בראשות בגין, וייצגה השקפת עולם בורגנית, שירשה את “הציונים הכלליים” מתקופת המנדט. מפלגה נוספת שהרכיבה את הליכוד הייתה לעם, שריד של סיעת רפ”י אשר פרשה ממפא”י. חירות

קרא עוד »

חוקי יסוד –

פרק מתוך סוגיית החוקה בישראל ד”ר בנימין נויברג הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה, מושבה בירושלים, מורכבת מראש הממשלה ומשרים. ראש הממשלה מכהן מכוח היבחרו בבחירות, והשרים ימונו על ידי ראש הממשלה. הכנסת יכולה לדחות את הצעת ראש הממשלה להרכבת הממשלה ולהביע אי אמון. הבחירות לכנסת יהיו באותו זמן של הבחירות לראשות הממשלה. כהונת ראש הממשלה והשרים יהיו לתקופת כהונתה של הכנסת המכהנת. כשירות לראשות ממשלה: מי שהיה ראש ממשלה שבע שנים רצופות לא יהיה מועמד בבחירות לראש ממשלה שבסמוך לאחר מכן. אם הביעה כנסת אי אמון בראש הממשלה, או שלא נתקבל תקציב, יערכו בחירות לכנסת ולראש הממשלה. אם נוכח ראש הממשלה שיש רוב בכנסת המתנגד לממשלה, המונע פעילות תקינה של הממשלה, רשאי הוא בהסכמת הנשיא לפזר את הכנסת לפני גמר תקופת כהונתה. באם ראש הממשלה התפטר, יתקיימו בחירות מיוחדות. בבחירות מיוחדות רשאים להצביע סיעה או סיעות של הכנסת, שמספרן אינו פחות מעשרה, וכן חמישים אלף בעלי זכות בחירה. לא תפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה ולא יוגש כתב אישום נגדו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה בעבירה יקבע אם יש באותה עבירה משום קלון. הכנסת רשאית אז להעביר מכהונתו את ראש הממשלה. מספר חברי הממשלה, לרבות ראש הממשלה, לא יעלה על שמונה עשר ולא יפחת משמונה. לפחות מחצית מהשרים יהיו חברי כנסת. שר יהי ממונה על משרד אולם יכול שיהיה שר בלי תיק. ראש הממשלה יכול לכהן גם כשר הממונה על משרד. ראש הממשלה רשאי לקבוע את תפקידי השרים, לשנות את חלוקת התפקידים ביניהם, למנות ועדות שרים קבועות או זמניות. הממשלה רשאית לאצול סמכויות

קרא עוד »

Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001

חילוט 6 כאשר מזומן עצור על פי לוח זמנים זה, ניתן להגיש בקשה לחילוט מלא או חלקי – (א) לבית משפט השלום על ידי נציבי המכס והבלו או קצין מורשה, (ב) ( בסקוטלנד) לשריף על ידי השרים הסקוטיים. (2) בית המשפט רשאי להורות על חילוט הכסף או כל חלק ממנו אם שוכנע שהמזומן או החלקי הוא “מזומן טרוריסטי”. (3) במקרה שהרכוש המיועד לטרור שייך לדיירים משותפים שאחד מהם הוא בעלים מוחרג, ייתכן שההוראה לא תחול וזאת ככל שבית המשפט סבור כי ניתן לייחס את החלק לשותף המוחרג. (4) שותף מבעלי הנכס אשר מוחרג הוא דייר משותף שהשיג את הנכס בנסיבות שבהן לא (כנגדו) ייועד; והפניות לחלקו בנכס המיועד הן לחלק מהנכס שהיה שלו אם הייתה ניתקת השכירות המשותפת. 7 (1) צד להליכים על צו לפי פסקה 6 (“צו חילוט”) אשר נפגע מצו החילוט שניתן בהליך או מהחלטת בית המשפט, רשאי לערער – ( א) באנגליה ובוויילס, לבית המשפט; (ב) בסקוטלנד, למנהל השריף; (ג) בצפון אירלנד, לבית משפט מחוזי. (2) יש להגיש את הערעור לפני תום תקופת 30 הימים המתחילה במועד בו ניתנה הצו או, לפי העניין, ניתנת ההחלטה. זה כפוף לסעיף 7 א (זמן ממושך לערעור במקרים מסוימים של ביטול רישום). (3) בית המשפט הדן בערעור רשאי לתת כל צו שייראה לבית המשפט כראוי. (4) התקבל ערעור על צו חילוט, רשאי בית המשפט להורות על שחרור [הכסף כולו או חלק ממנו].

קרא עוד »

Bill C-220, An Act to amend the Criminal Code and the Copyright Act. (Profit From Authorship Respecting a Crime), 1st Sess, 36th Parl., 1997

2. החוק מתוקן על ידי הוספת להלן לאחר סעיף 729: 729.1 היכן שאדם הורשע בעבירה שניתן להתקדם עימה לכתב אישום, אז צו של בית המשפט נכלל וחלק מההרשעה, צו המורה כי אדם שהורשע וכל עבודה הקשורה לעבירה כפופים לסעיף 12.1 לחוק זכויות היוצרים. 3. חוק זכויות היוצרים מתוקן על ידי הוספת הדברים הבאים לאחר סעיף 12: 12.1 (1) היכן שעבודה נוצרת, מוכנת או מפורסמת על ידי או בשיתוף עם אדם שהורשע בעבירה על פי החוק הפלילי שניתן להתקדם עימה לכתב אישום, והעבודה מבוססת באופן מהותי על העבירה או נסיבות מנגנון ביצוע העבירה, כל זכויות יוצרים ביצירה שאחרת ישתייך לאדם המורשע יהיה שייך להוד מלכותה ולמשך הזמן הזה זכויות היוצרים יתקיימו כפי שהיו אם הייתה שייכת לאדם שהורשע. (2) תת-סעיף (1) חל על כל עבודה שהתפרסמה בכל עת לאחר שהאדם המורשע מואשם בעבירה פלילית או עם כל עבירה אחרת המבוססת על אותן נסיבות. (3) לשם הבהרה, זכויות יוצרים בעבודות שאחרת היו שייכות למורשע אך שייכות לכתר על ידי הוראת תת-סעיף (1) אינו חוזר לאדם מורשע בסיום כל גזר דין שנגזר בגין העבירה, אלא ממשיך להשתייך לכתר.

קרא עוד »

N.Y. Exec. Law § 623-a (Mckinney 1982 & Supp 1991)

(א) כל אדם, חברה, תאגיד, שותפות, אגודה או ישות משפטית אחרת, או נציג של אדם כזה, חברה, תאגיד, שותפות, אגודה או ישות, אשר ביודעין מקיימים חוזה, משלמים או מסכימים לשלם: (i) כל רווחים מפשע כהגדרתו בפסקה (ב) של תת סעיף 1 של פסקה זו, לאדם שהואשם בפשע או שהורשע בו, או לנציגו של אדם כאמור כהגדרתו בתת-סעיף שש מאות עשרים ואחד של מאמר זה; או (ii) כספים של אדם מורשע, כהגדרתו בפסקה (ג) של תת-סעיף 1 ממאמר זה, כאשר הרשעה כאמור היא בגין פשע מוגדר והערך, (כלומר) הערך המשולב או הערך המצרפי של התשלום או התשלומים של כספים כאלה עולה או יעלה על עשרת אלפים דולר, ימסור הודעה בכתב למשרד על התשלום או חובת התשלום בהקדם האפשרי לאחר שגילה שהתשלום או התשלום המיועד מהווים רווחים מפשע או מכספים של אדם מורשע.

קרא עוד »

Proceeds of Crime act 2002 (Australia) [Commonwealth Consolidated Acts], 151-179

111 השפעת החלטת בית המשפט על אישור החילוט (1) אם בית המשפט אישר חילוט לפי סעיף 110 (1) (א), מתייחסים לחילוט כפעולה שלא מושפעת *מאי הרשעתו של האדם בעבירה. (2) אם בית המשפט אישר את החילוט לפי סעיף 110 (1) (ב): (א) ככל שהנכס המכוסה בחילוט הוא: (i) בכל דרך *הכנסה כתוצאה מעבירה; אוֹ (ii) אם העבירה היא *עבירה חמורה, *כלי לביצוע עבירה; מתייחסים לחילוט כלא מושפעת *מאי הרשעתו של האדם בעבירה; אבל (ב) ככל שהנכס המכוסה בחילוט הוא: (ט) בכל דרך לא ההכנסה מהעבירה; ו (ii) אם העבירה היא עבירה חמורה ולא מכשיר העבירה; אז אין חילוט. (3) אם החליט בית המשפט שלא לאשר את החילוט, אז בטל החילוט.

קרא עוד »

Racketeer-Influenced and Corrupt Organization, 18 USC :18 U.S. Code § 1962 – Prohibited activities

קוד 18  ארה”ב § 1962 – פעילויות אסורות (א) זה בלתי חוקי עבור כל אדם שקיבל הכנסה שמקורה, במישרין או בעקיפין, מדפוס פעילות סחיטה או באמצעות גביית חוב בלתי חוקי בו השתתף אדם באופן משמעותי כמשמעותו בסעיף 2, כותרת 18, קוד ארצות הברית, להשתמש או להשקיע, במישרין או בעקיפין, בכל חלק מההכנסה כאמור, או מתמורה להכנסה כזאת, ברכישת כל אינטרס או הקמה או הפעלה של כל עסק שעוסק בו, או שפעילותה משפיעה על מסחר תוך -מדיני או זר. רכישת ניירות ערך בשוק הפתוח לצורכי השקעה, וללא כוונה לשלוט או להשתתף בשליטת המנפיק, או לסייע לאחר לעשות זאת, לא תהיה בלתי חוקית לפי תת-סעיף זה אם ניירות הערך של המנפיק מחזיקים על ידי הרוכש, בני משפחתו הקרובה, ושותפיו או כל שותפיהם בכל דפוס או פעילות סחיטה או גביית חוב שלא כדין לאחר רכישה כאמור אינם מסתכמים באחוז אחד מהניירות הערך של כל סוג אחד, ואינם מקנים, לא בחוק או למעשה, את הסמכות לבחור דירקטור אחד או יותר של המנפיק. (ב) זה בלתי חוקי עבור כל אדם לרכוש או לקיים באמצעות דפוס של פעילות סחיטה או באמצעות גביית חוב בלתי חוקי, במישרין או בעקיפין, כל אינטרס או שליטה על כל עסק שעוסק בו או פעילותו להשפיע, למסחר לאומי או בינלאומי. (ג) זה בלתי חוקי עבור כל אדם המועסק או בעל קשר עם כל ארגון המעורב, או המעורב בפעילות אשר משפיעות, על מסחר בתוך או בין מדינות, לקחת חלק או לגרום, במישרין או בעקיפין, בניהול עניינים של ארגון כזה באמצעות דפוס של פעילות סחיטה או גביית חובות בלתי חוקיים. (ד) לא יהיה חוקי

קרא עוד »

Racketeer-Influenced and Corrupt Organization, 18 USC :18 U.S. Code § 1963 – Criminal penalties

(3) כל נכס המהווה, או נגזר מכל תמורה שהשיג האדם, במישרין או בעקיפין, מפעילות סחיטה או גביית חובות שלא כדין בניגוד לסעיף 1962. בית המשפט, בהטלת עונש על אדם כזה יורה, בנוסף לכל עונש אחר שהוטל על פי סעיף זה, כי האדם יוותר על כל הרכוש המתואר בתת-סעיף זה לארה”ב. במקום קנס שאחרת מקובל על ידי סעיף זה, ניתן להטיל קנס על נאשם שמפיק רווחים או רווחים אחרים מעבירה, לא יותר מפי שניים מהרווח הגולמי או מהכנסות אחרות. (ב) רכוש הכפוף לחילוט פלילי לפי סעיף זה כולל – (1) נכס מקרקעין, לרבות דברים שגדלים, מודבקים ונמצאים בקרקע; ו (2) רכוש אישי מוחשי ובלתי מוחשי, לרבות זכויות, זכויות יתר, אינטרסים, תביעות וניירות ערך. (ג) כל הזכויות, הזכויות והריבית ברכוש המתוארות בתת-סעיף (א) ישתייכו לארצות הברית עם ביצוע המעשה המביא לחילוט לפי סעיף זה. כל נכס כזה שיועבר לאחר מכן לאדם שאינו הנאשם עשוי להיות כפוף לפסק דין מיוחד של חילוט ולאחר מכן יורה על חילוטו לארצות הברית, אלא אם יאושר דיון לפי תת-סעיף (l) שהוא הוא רכש בתום לב נכס כאמור ושבזמן הרכישה לא הייתה כל סיבה להאמין שהנכס כפוף לחילוט לפי סעיף זה.

קרא עוד »

RSC Criminal Code 1985 – Forfeiture of Proceeds of Crime

הכנסה מפשע פירושה כל רכוש, הטבה או יתרון, בתוך קנדה או מחוצה לה, שהושג או נגזר ישירות או בעקיפין כתוצאה (א) מביצוע עבירה ייעודית בקנדה, או (ב) מעשה או מחדל בכל מקום שהוא, אם זה קרה בקנדה, היה מהווה עבירה ייעודית. צו חילוט רכוש:                               462.37 (1) בכפוף לסעיף זה ולסעיפים 462.39 עד 462.41, אם עבריין הורשע, או שוחרר על פי סעיף 730, בעבירה ייעודית ובית המשפט הטיל עונש על העבריין או שחרר אותו, בבקשה של היועץ המשפטי לממשלה, מתקבל על דעתו, על פי מאזן ההסתברויות, כי כל נכס הוא הכנסה של פשע המתקבל על ידי ביצוע העבירה המיועדת, יורה בית המשפט כי יחולט הנכס לידי הוד מלכותה לשימוש כפי שהיועץ המשפטי לממשלה יורה או לטיפול באופן שונה בהתאם לחוק. הכנסות הפשע – עבירות אחרות: (2) אם הראיות לא קבעו לשביעות רצון בית המשפט כי נכס שבגינו יינתן צו חילוט לפי תת-סעיף (1) הושג באמצעות ביצוע העבירה המיועדת שבעקבותיה העבריין הורשע או שוחרר, אך בית המשפט משוכנע, מעבר לכל ספק סביר, כי הרכוש הוא תמורה לפשע, בית המשפט רשאי לקבוע פקודת חילוט לפי תת-סעיף (1) ביחס לאותה נכס. צו החילוט – נסיבות מיוחדות: (2.01) (2.01) בית משפט המטיל עונש על עבריין שהורשע בעבירה המתוארת בתת-סעיף (2.02), על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה ובכפוף לסעיף זה ולסעיפים 462.4 ו- 462.41, יורה כי כל רכוש של העבריין שזוהה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בבקשה יחולט לידי הוד מעלתה, ויש להיפטר מהרכוש בכפוף להוראת היועץ המשפטי לממשלה או לטפל (בנכס) בהתאם לחוק, אם בית המשפט שבע רצון, על איזון של הסתברויות, כי (א) תוך

קרא עוד »

RSC Criminal Code 1985 – Forfeiture of Property

חילוט רכוש בקשה לצו החילוט 83.14 (1) היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה לשופט בית המשפט הפדרלי לצו חילוט ביחס ל (א) נכס בבעלות או בשליטת או מטעמו של א קבוצת טרור; אוֹ (ב) רכוש שהיה בשימוש או שישמש אותו, כולו או בחלקו, להקל על או לבצע פעילות טרור. תוכן היישום (2) תצהיר התומך בבקשה של התובע הכללי לפי תת-סעיף (1) עשוי להישבע על מידע ואמונה, ולמרות תקנות בית המשפט הפדרלי, 1998, לא יסיקו מסקנות שליליות מאי מסירת הוכחות מאנשים שיש להם היכרות אישית עם עובדות מהותיות. המשיבים (3) היועץ המשפטי לממשלה נדרש לציין כמשיב לבקשה לפי תת-סעיף (1) רק את אותם אנשים אשר ידועים כבעלים של הנכס או בעלי השליטה בנכס שהינו נושא הבקשה. הודעה: (4) היועץ המשפטי לממשלה יודיע על פנייה על פי תת-סעיף (1) למשיבים כפי שהשופט מורה או כפי שנקבע בתקנון של בית המשפט הפדרלי. מתן צו החילוט  (5) אם שופט מרוצה ממאזן הסתברויות כי נכס הוא הרכוש המוזכר בפסקה (1) (א) או (ב), השופט יורה על חילוט הנכס להוד מלכותה על מנת להיפטר מהנכס כפי שיועץ המשפטי לממשלה מורה או לטפלו באופן אחר בהתאם לחוֹק. שימוש בהכנסות (5.1) כל תמורה הנובעת מסילוק רכוש לפי תת-סעיף (5) ניתן להשתמש בו לפיצוי קורבנות של פעילויות טרור ולמימון יוזמות נגד טרור בהתאם לכל התקנות שנקבעו על ידי מושל במועצה לפי תת-סעיף (5.2). תַקָנוֹן (5.2) המושל במועצה רשאי לקבוע תקנות על מנת לציין את האופן בו ההכנסות בתת-סעיף (5.1) יופצו. צו לסרב לחילוט (6) היכן ששופט דוחה בקשה לפי תת-סעיף (1) לגבי כל רכוש, השופט יבצע צו המתאר את

קרא עוד »

RSC Criminal Code 1985 – Order of forfeiture of property on conviction

צו חילוט רכוש בהרשעה 490.1 (1) בכפוף לסעיפים 490.3 עד 490.41, אם אדם הורשע, או שוחרר לפי סעיף 730, בעבירה פלילית לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, ועל פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט משוכנע, במאזן הסתברויות, כי רכוש הקשור לעבירה וקשור לביצוע העבירה, בית המשפט יפעל כדלקמן: (א) אם החלה העמדה לדין על העבירה בעניינה של ממשלת פרובינציה וניהלה על ידי אותה ממשלה או מטעמה, יורה בית המפשט לחלט את הנכס לידי הוד מלכותה ועל זכותה של אותה פרובינציה להיפטר או לטפל ברכוש בהתאם לחוק וזאת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או עורך הדין של אותו מחוז; ו (ב) בכל מקרה אחר, להורות על חילוט הנכס לידי הוד מעלתה בזכות קנדה להיפטר או לטפל אחרת בהתאם לחוק על ידי חבר המועצה החופשית של המלכה לידי קנדה לשימוש שייקבע על ידי המושל. בקשה לחילוט הון 490.2 (1) אם נמסר מידע בגין עבירה הוגנת כתב אישום לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בפני שופט לצו חילוט לפי תת-סעיף (2). צו חילוט רכוש (2) בכפוף לסעיפים 490.3 עד 490.41, השופט שאליו הוגשה בקשה לפי תת-סעיף (1) יורה כי הנכס הכפוף לבקשה יחולו וייפטרו ממנו בהתאם לתת-סעיף (4), זאת במידה שהשופט משוכנע: (א) מעבר לכל ספק סביר כי הנכס הינו רכוש הקשור לעבירות; (ב) כי נפתחו הליכים בגין עבירה המוגשת לכתב אישום לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים ביחס לנכס; ו (ג) כי הנאשם המואשם בעבירה נפטר או נעלם. העברות ניתנות לביטול 490.3 בית

קרא עוד »
אין יותר חומרים להציג

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.